ImpactCV™ & ImpactIndicator™

– Stå stærkt i den grønne omstilling

Et Valified ImpactCV™ er virksomhedens grønne vindue til verden. ImpactCV’et udarbejdes på baggrund af en dybdegående algoritmebaseret analyse, som inddrager al tilgængelig data, sammen med direktionens egne besvarelser om virksomhedens arbejde. Resultatet er et konkret og tilgængeligt overblik over virksomhedens impact i samfundet og dens arbejde med den grønne omstilling.

ImpactCV’et giver altså et dynamisk øjebliksbillede, og en indsigt virksomheden kan bruge som beslutningsgrundlag for, hvor og hvordan der skal sættes ind for at accelerere den bæredygtige udvikling og få større positiv impact.

Har din virksomhed svært ved at finde hoved og hale i den grønne omstilling og bæredygtighedsagendaen? Opret et ImpactCV™ og brug det som et værktøj til at sætte en retning for virksomhedens udvikling, tiltrække investorer, finde de rette kompetencer og kommunikere jeres arbejde med bæredygtighed til kunder, medarbejdere og partnere.

– ImpactCV’et bliver adgangsbillet til bæredygtig vækstkapital

Et ImpactCV™ gør det muligt for markedets aktører at aflæse virksomhedens indsats og ambitioner og er udviklet for at gøre de små og mellemstore grønne virksomheder investeringsparate og attraktive over for finansielle institutioner.

Samtidig er et ImpactCV™ et markant statement overfor både for medarbejdere, kunder, partnere og andre stakeholders. Det viser, at virksomheden har grønne ambitioner for fremtidig udvikling og lader alle interesserede partnere følge med i deres indsats. ImpactCV’et sikrer, at ambitionerne kan kommunikeres, finansieres og realiseres.

– En transparent standard

Som en en del af jeres impactCV™, får I også en ImpactIndicator™. ImpactIndicatoren er et hurtigt afkodet ikon, som illustrerer et øjebliksbillede af virksomhedens bæredygtighed og forretningspotentiale. Virksomheder der arbejder med bæredygtighed kan opnå tre forskellige ImpactIndicatorer, afhængigt af hvor langt de er nået med den grønne omstilling.

Potential Impact gives til de virksomheder som er ved at finde deres ben i omstillingen og har sat bæredygtige mål for fremtiden. Active Impact-virksomheder er de som er kommet lidt længere. Disse virksomheder arbejder konkret med bæredygtighed og begynder at kunne se deres indsats positive impact. Den bedste ImpactIndicator er High Impact. Virksomheder med denne status gør en reel forskel for den bæredygtige agenda. De skaber positiv forandring i verden og kan inspirere andre omkring dem til at gå i den grønne retning.