Om ValifiedScore™

ValifiedScoren er en essentiel del af virksomhedens ImpactCV og danner baggrund for, hvilken ImpactIndicator virksomheden opnår. I ValifiedScoren vurderes jeres virksomheds potentiale for at bidrage til den kæmpe samfundsmæssige omstilling, der skal gennemføres indenfor de næste ti år. Scoren gives på en skala fra nul til ti og indikerer, hvor langt virksomheden er, i forhold til at tilpasse sin forretning til de ændringer klima- og biodiversitetskrisen vil medføre.

Med udgangspunkt i FNs Verdensmål samt Europa Parlamentets kommende taksonomi og anbefalingerne omkring ikke-finansiel rapportering, kortlægger ValifiedScoren hvilken påvirkning virksomheden har på samfundet – positiv og negativ - i forhold til klima- og miljøaftryk.

Virksomheder opnår at have en reel, positiv forskel på samfundet ved at kombinere en målrettet og konsistent strategi for bæredygtighed med en stærk forretningsmodel. Derfor består ValifiedScoren både af en Sustainability Score, som indeholder parametre for arbejdet med bæredygtighed og en Business Score, som omhandler virksomhedens forretningsmæssige potentiale. De to resultater flettes sammen og vægtes i den samlede ValifiedScore.

Sustainability Score

Virksomhedens Sustainability Score er den del af jeres profil, som omhandler emner inden for klima, miljø og biodiversitet – altså jeres indsats for bæredygtighed og virksomhedens arbejde med den grønne omstilling.

For at nå frem til virksomhedens Sustainability Score vil I få stillet spørgsmål til, hvor bevidst virksomheden arbejder med bæredygtighed, og hvilken tyngde dette arbejde har i organisationen. Der lægges vægt på ambitioner og initiativer, samt hvor langt virksomheden er i forhold til at tilpasse sin forretning til de nye vilkår. Via spørgsmålene guides virksomheden gennem de emner, som er afgørende, når en virksomhed skal omstille sig til de ændrede forretningsvilkår, som klimaforandringerne og biodiversitetskrisen medfører.

Virksomhedens Sustainability Score inddeles i følgende kategorier:

 • Bæredygtighed
  Dækker over hvorvidt virksomheden driver forretning eller produktion med hensyn til samfundet og arbejder for at skabe en positiv forandring for klima og miljø.
 • Impact
  Viser virksomhedens påvirkning af samfundet, klimaet og miljøet – både selve virksomheden, men også i virksomhedens samspil med det omkringliggende samfund.
 • Organisation & forankring
  Afspejler hvor dybt bæredygtighed er implementeret i virksomheden, samt hvor engageret og forpligtende arbejdet er.
 • Risikostyring
  Formålet med denne kategori er todelt. Først, at lokalisere de områder virksomheden kan blive udfordret på, som følge af klima- og biodiversitetskrisen. Herefter at danne grundlag for beslutninger og foranstaltninger, der imødekommer eller eliminerer risikoen.
 • Forretningspotentiale
  Afspejler virksomhedens opmærksomhed på nye forretningsmuligheder, der kan åbne sig, når f.eks. lovgivning, tilskud og konkurrencevilkår ændre sig som følge af den grønne omstilling.
 • Nøgletal
  Tager stilling til virksomhedens indsats med kvantificering og rapportering af klimaaftryk, ressourceforbrug, socialt og samfundsmæssigt ansvar etc.

Business Score

Virksomhedens Business Score vurderer jeres forretning, drift og vækstpotentiale som virksomhed – altså jeres økonomiske og forretningsmæssige bæredygtighed.

Jeres Business Score er kalkuleret på baggrund af både jeres egen-erklæring og datadrevet virksomheds- og regnskabsdata. I vil blive spurgt ind til jeres forretningsmodel, aktiviteter og markedet. Der lægges vægt på virksomhedens udfordringer og muligheder samt jeres plan for at drive og vækste virksomheden.

Virksomhedens Business Score inddeles i følgende kategorier:

 • Forretningsplan og vækst
  Forholder sig til virksomhedens strategi for udvikling og vækst. En god forretningsplan fungerer som en køreplan, der giver overblik over alle dele af din forretning. For at få succes med den grønne omstilling, er det afgørende at virksomhedens vækst er forretningsmæssig bæredygtig.
 • Produkt og marked
  Afspejler hvorvidt virksomhedens produkt eller service løser et problem i markedet. Virksomheden bør tænke kerneproduktet ind i bæredygtighedagendaen.
 • Team og kompetencer
  Forholder sig til om virksomhedens har kompetencer til at udvikle forretningen og imødekomme den grønne omstilling. Som markedet ændrer sig er det essentielt at have styr på om virksomheden har behov for nye kompetencer.
 • Partnere og aktiviteter
  Viser virksomhedens status og agilitet i forhold til partnerskaber og aktiviteter i både forsyningskæden og værdikæden.
 • Omkostninger og omsætning
  Forholder sig til virksomhedens grundlag for prissætning og produktportefølje, samt hvilke kræfter i markedet der påvirker virksomhedens omkostningsstruktur.
 • Økonomisk performance
  Beregning af virksomhedens historiske økonomiske performance på baggrund af udviklingen i udvalgte finansielle nøgletal.